Tôi có thể hủy giao dịch ở trạng thái đang chờ xử lý không? Với các giao dịch đang chờ xử lý Người dùng sẽ không thể hủy giao dịch tại thời điểm đó được. Trường hợp này Người dùng có thể đợi sau ít phút để kiểm tra trạng thái cuối cùng của giao dịch (thành công hay thất bại). Người dùng không nên thực hiện lại ngay giao dịch tại thời điểm đó để tránh việc thanh toán bị lặp lại 2 lần.
Biểu phí giao dịch trên Ví FPT Pay
Phương thức Nguồn tiền Mức Phí
Nạp tiền Tài khoản/thẻ ghi nợ ngân hàng TPBank Miễn phí
Tài khoản/thẻ ghi nợ nội địa ngân hàng qua NAPAS Miễn phí
Rút, chuyển tiền Rút tiền từ Ví điện tử FPT Pay về tài khoản/thẻ ghi nợ ngân hàng TPBank Miễn phí
Chuyển tiền giữa các tài khoản Ví điện tử FPT Pay Miễn phí
Thanh toán hóa đơn Số dư Ví điện tử FPT Pay Miễn phí
Thẻ ghi nợ nội địa/tài khoản ngân hàng đã liên kết Miễn phí
Thanh toán dịch vụ Internet từ Ví FPT Pay như thế nào? FPT Pay hiện đang cung cấp dịch vụ thanh toán cước Internet từ các nhà cung cấp như FPT Telecom, Internet SPT, VNPT, v..v
Để thực hiện thanh toán cước Internet, Người dùng vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
- Bước 1: Tại màn hình chính của Ứng dụng, chọn "Thanh toán hóa đơn"
- Bước 2: Chọn "Internet"
- Bước 3: Chọn tên từ "Nhà cung cấp" và nhập thông tin hợp đồng
- Bước 4: Chọn "Thanh toán" và nhập mật khẩu để hoàn thành giao dịch

Thanh toán dịch vụ Truyền hình từ Ví FPT Pay như thế nào? FPT Pay hiện đang cung cấp dịch vụ thanh toán cước Truyền hình từ các nhà cung cấp như Truyền hình FPT, Truyền hình K+, Truyền hình MobiTV, SPT, VTVCab, VNPT, v..v
Để thực hiện thanh toán cước dịch vụ Truyền hình, Người dùng vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
- Bước 1: Tại màn hình chính của Ứng dụng, ở mục "Dịch vụ", chọn "Thanh toán hóa đơn"
- Bước 2: Chọn "Truyền hình"
- Bước 3: Chọn tên từ "Nhà cung cấp" và nhập thông tin hợp đồng
- Bước 4: Chọn "Thanh toán" và nhập mật khẩu để hoàn thành giao dịch
Thanh toán hóa đơn điện từ ví như thế nào? FPT Pay hiện đang cung cấp dịch vụ thanh toán hóa đơn điện từ EVN
Để thực hiện thanh toán hóa đơn điện, Người dùng vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
- Bước 1: Tại màn hình chính của Ứng dụng, ở mục "Dịch vụ", chọn "Thanh toán hóa đơn"
- Bước 2: Chọn "Điện"
- Bước 3: Chọn tên từ "Nhà cung cấp" và nhập thông tin hợp đồng
- Bước 4: Chọn "Thanh toán" và nhập mật khẩu để hoàn thành giao dịch
Thanh toán hóa đơn nước từ Ví FPT Pay như thế nào? FPT Pay hiện đang cung cấp dịch vụ thanh toán hóa đơn nước từ các nhà cung cấp như Công ty nước VIWACO, Cấp nước Hải Phòng, Cấp nước Cần Thơ, v..v
Để thực hiện thanh toán hóa đơn nước, Người dùng vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
- Bước 1: Tại màn hình chính của Ứng dụng, ở mục "Dịch vụ", chọn "Thanh toán hóa đơn"
- Bước 2: Chọn "Nước"
- Bước 3: Chọn tên từ "Nhà cung cấp" và nhập thông tin hợp đồng
- Bước 4: Chọn "Thanh toán" và nhập mật khẩu để hoàn thành giao dịch
Thanh toán cước điện thoại cố định từ Ví FPT Pay như thế nào? FPT Pay hiện đang cung cấp dịch vụ thanh toán cước điện thoại cố định từ nhà cung cấp VNPT Media toàn quốc.
Để thực hiện thanh toán cước điện thoại cố định, Người dùng vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
- Bước 1: Tại màn hình chính của Ứng dụng, ở mục "Dịch vụ", chọn "Thanh toán hóa đơn"
- Bước 2: Chọn "Điện thoại cố định"
- Bước 3: Chọn tên từ "Nhà cung cấp" và nhập thông tin số điện thoại
- Bước 4: Chọn "Thanh toán" và nhập mật khẩu để hoàn thành giao dịch
Thanh toán phí đường bộ từ Ví FPT Pay như thế nào? FPT Pay hiện đang cung cấp dịch vụ thanh toán phí đường bộ từ VETC
Để thực hiện thanh toán phí đường bộ, Người dùng vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
- Bước 1: Tại màn hình chính của Ứng dụng, ở mục "Dịch vụ", chọn "Thanh toán hóa đơn"
- Bước 2: Chọn "Phí đường bộ"
- Bước 3: Nhập thông tin biển số xe và nhập số tiền
- Bước 4: Chọn "Thanh toán" và nhập mật khẩu để hoàn thành giao dịch
Thanh toán cước di động trả sau từ Ví FPT Pay như thế nào? FPT Pay hiện đang cung cấp dịch vụ thanh toán cước điện thoại cố định từ các nhà cung cấp như Mobifone và Vinaphone.
Để thực hiện thanh toán cước di động trả sau, Người dùng vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
- Bước 1: Tại màn hình chính của Ứng dụng, ở mục "Dịch vụ", chọn "Thanh toán hóa đơn"
- Bước 2: Chọn "Di động trả sau"
- Bước 3: Chọn tên từ "Nhà cung cấp" và nhập thông tin số điện thoại
- Bước 4: Chọn "Thanh toán" và nhập mật khẩu để hoàn thành giao dịch
Làm sao để kích hoạt thanh toán tự động dịch vụ trên Ví FPT Pay? Hướng dẫn đăng ký thanh toán tự động

Bước 1: Chọn loại hoá đơn và nhà cung cấp
Bước 2: Điền thông tin số hợp đồng/mã khác hàng và tiếp tục
Bước 3: Tick chọn "Đăng ký hoá đơn tự động"

Sau khi thanh toán hoá đơn thành công, hệ thống sẽ cập nhật thông tin đăng ký thanh toán tự động của Người dùng. Định kỳ hàng tháng, hoá đơn của Người dùng được thanh toán mà Người dùng không cần chủ động thực hiện giao dịch
Làm sao để hủy thanh toán tự động dịch vụ trên Ví FPT Pay? Để hủy thanh toán tự động dịch vụ trên Ví FPT Pay, Người dùng vui lòng thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Tại màn hình chính, chọn "Ví của tôi"
- Bước 2: Chọn "Thanh toán tự động"
- Bước 3: Chọn hóa đơn dịch vụ Người dùng muốn huỷ đăng ký thanh toán tự động
- Bước 4: Chọn "Hủy thanh toán tự động"
Thanh toán bằng mã QR trên Ví FPT Pay như thế nào? Để thanh toán bằng mã QR, Người dùng vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
- Bước 1: Tại màn hình chính, chọn "Thanh toán"
- Bước 2: Di chuyển Camera đến vị trí chứa mã QR hoặc chọn ảnh có chứa mã QR từ điện thoại
- Bước 3: Chọn "Thanh toán" để hoàn tất giao dịch
Người dùng có thể sử dụng mã QR để thanh toán dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán.

Bạn chưa tìm được câu trả lời mình cần?

Vui lòng liên hệ FPT Pay để được hỗ trợ:
foxAsking